• Orice, Oriunde, Oricand - dar nu oricum

  ORICE, ORIUNDE, ORICAND - DAR NU ORICUM

 • ORICE, ORIUNDE, ORICAND - DAR NU ORICUM

  ORICE, ORIUNDE, ORICAND - DAR NU ORICUM

Legislatie


 • Legea securitatii şi sanatatii în munca Nr. 319/2006

         http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=66077

 • Hotararea Guvernului Nr. 1425/2006 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr.319/2006
 • HOTĂRÂRE nr. 955 din 8 septembrie 2010 - pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006
 • Hotãrârea Guvernului nr.1048/2006 - privind cerintele minime de securitate si sãnãtate pentru utilizarea de cãtre lucrãtori a echipamentelor individuale de protectie la locul de muncã
 • Hotãrârea Guvernului nr.1091/2006 - privind cerintele de securitate si sãnãtate pentru locul de muncã Hotãrârea Guvernului nr.971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sãnãtate la locul de muncã
 • Hotãrârea Guvernului nr.1146/2006  - privind cerintele minime de securitate si sãnãtate pentru utilizarea în muncã de cãtre lucrãtori a echipamentelor de muncã
 • Legea 481/2004 - privind protectia civila
 • Legea 307/2006 - privind apararea impotriva incendiilor
 • OMAI 712/2005 - privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta
 • OMAI163/2007 - norme generale de aparare impotriva incendiilor