• Orice, Oriunde, Oricand - dar nu oricum

  ORICE, ORIUNDE, ORICAND - DAR NU ORICUM

 • ORICE, ORIUNDE, ORICAND - DAR NU ORICUM

  ORICE, ORIUNDE, ORICAND - DAR NU ORICUM

PSI-SU

Realizarea documentatiei cerute de Legea 307/2007 si Ordinul163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor, carecuprinde:

 • Instructiuni proprii privind prevenirea si stingerea incendiilor si gestionarea situatiilor de urgenta,
 • Organizarea apararii impotriva incendiilor,
 • Fisa obiectivului,
 • Planul de actiune pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns,
 • Planul de interventie pe unitate,
 • Planul de evacuare ,
 • Tematica pentru toate fazele de instruire. 
 • Plan de depozitare
 • Proiectare sisteme de detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendii


Servicii :

 • Emiterea de decizii pentru desfasurarea activitatii in conformitate cu normele pentru prevenirea si stingerea incendiilor,
 • Efectuarea instruirii introductiv generale la angajare, conform cu tematica de instruire introductiv generala,
 • Acordarea de consultanta conducatorului direct al locului de munca pentru efectuarea instruirii la locul de munca a angajatilor din subordinea sa,
 • Acordarea de consultanta conducatorilor locurilor de munca pentru efectuarea instruirii periodice a angajatilor din subordinea acestora,
 • Testarea anuala a angajatilor,
 • Completarea fiselor individuale de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta,
 • Participarea activa in cazul controalelor efectuate de catre autoritatile competente,
 • Colaborarea activa la punerea in aplicare a eventualelor masuri derivate in urma controalelor efectuate de catre autoritatile competente in termenele impuse,
 • Verificarea si eliberarea buletinului de verificarea a prizelor de pamantare