• Orice, Oriunde, Oricand - dar nu oricum

  ORICE, ORIUNDE, ORICAND - DAR NU ORICUM

 • ORICE, ORIUNDE, ORICAND - DAR NU ORICUM

  ORICE, ORIUNDE, ORICAND - DAR NU ORICUM

Resurse umane

RELATII DE MUNCA

 • Consultanta in domeniul relatiilor de munca - Legea 53/2003 Codul Muncii
 • Intocmirea contractelor individuale de munca, modificarea, suspendarea, încetarea acestora
 • Intocmirea si inregistrarea registrului electronic de evidenta a salariatilor - ReviSal
 • Intocmirea si evidenta foilor colective de prezenta• Programarea concediilor de odihna si evidenta acestora
 • Negocierea, modificarea si inregistrarea contractului colectiv de munca la nivelul societatii (daca este cazul)
 • Intocmirea, arhivarea si evidenta dosarelor de personal ale salariatilor;
 • Eliberarea documentelor care atesta calitatea de angajat (adeverinte vechime, salariat, medic de familie, spital)
 • Completarea diverselor adeverinte pentru tip pentru unitatile financiar bancare 
 • Intocmire baza de date cu angajatii societatii
 • Intocmirea oricaror rapoarte de personal solicitate de client
 • Reprezentarea companiei in situatii de control ale organelor competente ale ITM
 • Suport legislativ pentru orice situatie aparuta in domeniul relatiilor de munca

MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE

 • Regulamente de Ordine Interna
 • Fise de post
 • Contracte Colective de Munca
 • Recrutare si selectie personal
 • Control si evaluare
 • Formarea profesionala a salariatilor prin cursuri adaptate
 • Organigrame

MANAGEMENT ORGANIZATIONAL

 • strategii de motivare a angajatilor
 • traininguri
 • dezvoltare personala si organizationala
 • managementul carierei
 • schimbarea culturii organizationale