• Orice, Oriunde, Oricand - dar nu oricum

  ORICE, ORIUNDE, ORICAND - DAR NU ORICUM

 • ORICE, ORIUNDE, ORICAND - DAR NU ORICUM

  ORICE, ORIUNDE, ORICAND - DAR NU ORICUM

CERCETAREA ACCIDENTELOR DE MUNCA

În cazul în care un angajat al societatii dumneavoastra a suferit un accident de munca, asiguram prin personal competent si cu mare experienta, cercetarea evenimentului respectiv, cercetare ce are ca scop stabilirea împrejurarilor si a cauzelor care au condus la producerea accidentului, a reglementarilor legale încalcate, a raspunderilor si a masurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare.

Expertii nostri împreuna cu angajatii din societatea dumneavoastra vor face parte dintr-o comisie de cercetare a evenimentului, acestia având dreptul sa ia declaratii scrise, sa preleveze sau sa solicite prelevare de probe necesare cercetarii, sa solicite pentru a fi consultate acte ori documente ale angajatorului, acesta fiind obligat în conditiile legii sa le puna la dispozitie.Pentru cercetarea accidentelor mai pot fi solicitati si alti experti sau specialisti din domenii diferite, cum ar fi acei experti care au competente pentru expertize tehnice.

Documentele întocmite de catre specialistii nostri, cu ocazia cercetarii unui accident de munca si pentru completarea dosarului evenimentului, sunt:

 • procesul verbal de cercetare;
 • nota de constatare de la locul accidentului;
 • schite si fotografii referitoare la eveniment;
 • declaratiile accidentatului sau accidentatilor atunci când este vorba de eveniment urmat de incapacitate temporara de munca sau invaliditate;
 • declaratiile martorilor sau a altor persoane care pot contribui la elucidarea împrejurarilor sau a cauzelor reale ale producerii evenimentului;
 • stabilirea actelor sau documentelor necesare pentru elucidarea împrejurarilor si a cauzelor reale ale evenimentului;
 • formularul pentru înregistrarea accidentului de munca (FIAM);
 • strângerea de acte sau documente, de la societatea unde a fost încadrat accidentatul, necesare a fi depuse la dosar în conformitate cu legislatia actuala;
 • documente obtinute de la unitatile sanitare în cazul în care accidentatul a avut nevoie de îngrijiri medicale în cadrul acestora• alte documente functie de natura si gravitatea evenimentului